Deminiranje

Prezentacija o iskustvima Oružanih snaga BiH u deminiranju na sastanku Vojnog komiteta NATO

26.11.2010

Na redovnom sastanku Vojnog komiteta NATO u EAPC formatu, koji je održan 25. novembra u sjedistu NATO u Briselu, prezentaciju na temu iskustava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u humantiranom deminiranju imao je brigadni general Sakib Forić, zamjenik Komandanta Operativne komande OS BiH.

Na redovnom sastanku Vojnog komiteta NATO u EAPC formatu, koji je održan 25. novembra u sjedistu NATO u Briselu, prezentaciju na temu iskustava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u humantiranom deminiranju imao je brigadni general Sakib Forić, zamjenik Komandanta Operativne komande OS BiH.

Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, admiral Giampaolo Di Paola, zahvalio se generalu Foriću za izvanrednu prezentaciju. Vojni predstavnici iz 28 NATO i 22 partnerske zemlje su iskazali visok interes i nakon velikog broja pitanja i diskusija evidentna je podrška Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za ukupne napore u oblasti deminiranja i doprinosu sveukupnoj sigurnosti.

Pored ove aktivnosti, general Forić je imao nekoliko sastanaka sa visokim zvaničnicima, predstavnicima Medjunarodnog vojnog osoblja NATO. Vojni dio Misije Bosne i Hercegovine pri NATO u Briselu je pomogao da ova posjeta bude veoma dobro zapažena.