Deminiranje

Radionica deminerske organizacije Norveška narodna pomoć

27.1.2011

Deminerska organizacija NPA (Norvegian people aid-Norveška narodna pomoć) je organizovala trodnevnu radionicu sa pripadnicima OS BiH na temu '' Metodologije deminiranja sa psima na zadacima Tehničkog izviđanja, karakteristike GPS uređaja i totalne stanice''.

Deminerska organizacija NPA (Norvegian people aid-Norveška narodna pomoć) je organizovala trodnevnu radionicu sa pripadnicima OS BiH na temu '' Metodologije deminiranja sa psima na zadacima Tehničkog izviđanja, karakteristike GPS uređaja i totalne stanice''.
Radionica je održana u Mostaru, u periodu od 24.01. do 26.01.2011. godine, u vidu teoretskog dijela-prezentacija i praktičnog dijela-pokazna vježba.
Sastav grupe od 24 učesnika ispred OS BiH činili su pripadnici Deminerskog bataljona, Komande Brigade taktičke podrške, te Odjeljenja za deminiranje i uništavanje NUS-a OK OS BiH.Kroz sadržaj radionice, koja je imala i interaktivni karakter, pripadnici OS BiH su se upoznali sa aktivnostima NPA globalnog centra za obuku pasa, metodologijama upotrebe PREGA (vodič i pas) na prethodno standardno uznemirenom tlu u mašinskoj pripremi zemljišta, kao i karakteristikama GPS uređaja i totalne stanice. U sklopu pokazne vježbe, na poligonu u Blagaju, učešće su uzeli i pripadnici OS BiH- vodiči pasa koji se trenutno nalaze na obuci u NPA centru za obuku pasa.

Prezentacija karakteristika GPS uređaja i totalne stanice održana je u organizaciji Centra za uklanjanje mina u BiH (BH MAC).
NPA, kao deminerska organizacija, planira završiti svoje učešće u BiH do 2014. godine. Imajući to u vidu, a u cilju ostavljanja značajne količine sredstava za deminiranje u BiH, NPA je prepoznala deminersku organizaciju OS BiH kao partnera koji ispunjava sve zahtjeve po tom pitanju. U sklopu izlazne strategije NPA je napravila plan kojim se predviđa dinamika predaje značajnih sredstava OS BiH kao što su: mašine za deminiranje, psi za otkrivanje eksploziva, GPS uređaji, metal detektori itd.Prezentaciji karakteristika GPS uređaja i zatvaranju trodnevne radionice prisustvovao je Zamjenik Komandanta OK OS BiH za operacije, brigadni general Sakib Forić. General Forić se zahvalio organizaciji NPA na upriličenoj radionici, pozdravio ovakav vid saradnje, te izrazio zadovoljsvo izborom OS BiH kao deminerske organizacije u BiH sa kojom će NPA sprovoditi navedenu partnersku saradnju.

Info:Operativna komanda