Deminiranje

Obuka za instruktore upozoravanja na mine

23.3.2011

U organizaciji EUFOR-a, u kampu „Butmir“ dana 21.03.2011.godine, počela je obuka za instruktore upozoravanja na mine. Nosilac stručnog dijela predavanja su Centar za uklanjanje mina u BiH (BH MAC) i nevladina deminerska organizacija STOP MINES.

U organizaciji EUFOR-a, u kampu „Butmir“ dana 21.03.2011.godine, počela je obuka za instruktore upozoravanja na mine. Nosilac stručnog dijela predavanja su Centar za uklanjanje mina u BiH (BH MAC) i nevladina deminerska organizacija STOP MINES. Kurs pohađa 28 polaznika od kojih su dva pripadnici OS BiH (deminerski bataljon/brTP), tri polaznika iz Centra za uklanjanje mina u BiH, dok je preostalih 25 iz EUFOR-a (prevodioci iz timova za vezu sa lokalnom zajednicom - LOT timova).

Upozoravanje na mine je komponenta protivminskih akcija (PMA) sa kojom se bitno smanjuje rizik od mina. Deminiranje je dugotrajan proces, a stanovništvo koje živi u minski zagađenim područjima mora naučiti kako sigurno živjeti u neposrednoj blizini mina. Iz tog razloga, programi upozoravanja na mine treba da se provode paralelno sa deminiranjem, a u cilju smanjenja rizika putem promovisanja sigurnog i prikladnog ponašanja u minski zagađenim područjima.

U okviru navedene obuke polaznici će se upoznati sa minskom situacijom i PMA, osnovama kartografije, vještinama komuniciranja, provođenja aktivnosti upozoravanja na mine u ugroženoj zajednici za različite ciljne grupe, kao i za vođenje intervjua i provođenje anketa za prikupljanje podataka na terenu.
Završetak obuke planiran je za 25.03.2011. godine.

Info – Operativna komanda