Deminiranje

Sastanak sa pripadnicima Civilnih zaštita u BiH po pitanju protivminskih akcija

4.4.2011

U nastavnom kabinetu Republičke uprave CZ RS u Istočnom Novom Sarajevu, 29.03.2011. godine, održan je sastanak Koordinacijskog tijela za implementaciju sporazuma između MO BiH i Civilnih zaštita u BiH

U nastavnom kabinetu Republičke uprave CZ RS u Istočnom Novom Sarajevu, 29.03.2011. godine, održan je sastanak Koordinacijskog tijela za implementaciju sporazuma između MO BiH i Civilnih zaštita u BiH (u daljem tekstu: Sporazum), a po pitanju provođenja PMA u BiH. Ispred MO BiH sastanku su prisustvovali predstavnik ZŠ OS BiH i predstavnici OK OS BiH -Odjeljenje za deminiranje i uništavanje NUS-a.

Sporazum, na osnovu kojeg se sastanak i održao, je potpisan 03.03.2010. godine između MO BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - Republička uprave Civilne zaštite, Federalne uprave Civilne zaštite kao i Vlade Brčko Distrikta -Odjeljenja za javnu bezbjednost.

Sporazumom je definisana saradnja nevedenih strana u pružanju pomoći i podrške tokom izvođenja PMA na zadacima dobijenim od Centra za uklanjanje mina u BiH. Saradnja će se odvijati u razmjeni akreditovanih deminerskih kapaciteta i opreme, izboru i realizaciji deminerskih projekata, kondiciranja i internog testiranja timova pasa, uklanjanju i uništavanju pronađenoh NUS-a na deminerskim zadacima i lokacijama sporazumnih strana, zajedničkog djelovanja u operacijama ''BRZI ODGOVOR'' (izvlačenje nastradalih iz minskih polja), ustupanju kapaciteta za skladištenje eksplozivnih materija i privremeno odlaganje NUS-a, ustupanje poligona i terena za obuku, zajedničkog provođenja obuke, pružanju vazdušne podrške realizaciji MEDEVAC na spesifičnim deminerskim zadacima, razmjeni i ustupanju rezervnih dijelova za održavanje deminerskih resursa (mašine, vozila i oprema), razmjeni iskustava i saznanja o naučnim i drugim dostignućima u oblasti PMA.

Navedeni sastanak je prvi u planiranom nizu budućih sastanaka. Na njemu je usaglašen i usvojen konačan tekst Poslovnika o radu Koordinacionog tijela, nakon čega se raspravljalo o tekućim pitanjima vezanim za saradnju u oblasti PMA. Poslovnikom su, između ostalog, definisana prava i obaveze članova Koordinacijskog tijela, nadležnosti, sjednice i mjesto i uloga predsjedavajućeg. Mandat predsjedavajućeg će trajati jednu godinu, nakon čega se bira novi iz reda predstavnika drugih članica potpisnica Sporazuma.
Narednu sjednicu saziva predsjedavajući Koordinacionog tijela (trenutno iz CZ RS) po vlastitoj inicijativi ili inicijativi članova Koordinacionog tijela.

Info – Operativna komanda