Deminiranje

Kurs ''Humanitarno- minske akcije i uloga vojske'' u Ženevi

19.4.2011

U organizaciji i sjedištu Međunarodnog centra za humanitarno deminiranje u Ženevi (GICHD), u periodu od 11.04. do 15.04.2011. godine održan je kurs ''Humanitarno - minske akcije i uloga vojske''.

U organizaciji i sjedištu Međunarodnog centra za humanitarno deminiranje u Ženevi (GICHD), u periodu od 11.04. do 15.04.2011. godine održan je kurs ''Humanitarno - minske akcije i uloga vojske''.

Tokom petodnevnog kursa obrađen je spektar aktivnosti koje se podrazumijevaju pod minskim akcijama, a posebno pomoć žrtvama mina, uspostavljanje komunikacije sa lokalnom zajednicom i upozoravanje na opasnost od mina i sredstava zaostalih iz rata, kao i uticaj mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata; redukcija sumnjivih površina, informacioni menadžment, zakonske regulative i konvencije, međunarodni i državni standardi.

Pored predavanja, organizovane su grupne vježbe na teme operativnog planiranja i redukcije sumnjivih površina. Kurs je imao i interaktivni karakter. Razmjenjena su iskustva, kako predstavnika zemalja učesnika kursa sa predstavnicima GICHD, tako i međusobno između predstavnika zemalja. Zemlje koje su uzele učešće na ovom kursu imaju prisutan problem sa minama i ostalim minsko-eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata, ili učestvuju u protivminskim akcijama u svijetu.

Osim BiH učestvovali su: Liban, Alžir, Vijetnam, Gruzija, Turska, Španija, UAE, Jordan, Kazahstan i Bjelorusija.Pored predstavnika OS BiH, majora Miljana Jankovića iz Odjeljenja za deminiranje i uništavanje NUS-a Operativne komande, kursu su prisustvovali predstavnici Centra za uklanjanje mina - BH MAC Dženana Arnautović i Goran Ždrale. Na drugom kursu, koji se u GICHD istovremeno odvijao, učestvovala je Amela Balić, predstavnik nevladine deminerske organizacije Norveška narodna pomoć.

Info – Operativna komanda