Deminiranje

Završetak deminiranja buduće trase auto puta na koridoru Vc

28.4.2011

Na deminerskom radilištu Makljenovac 21, općina Doboj, 26. 04. 2011. godine izvršena je primopredaja deminirane površine krajnjim korisnicima. U deminiranju ove značajne trase bili su uključeni svi deminerski timovi deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH.

Na deminerskom radilištu Makljenovac 21, općina Doboj, 26. 04. 2011. godine izvršena je primopredaja deminirane površine krajnjim korisnicima. U deminiranju ove značajne trase bili su uključeni svi deminerski timovi deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH.
Završetak deminerskih aktivnosti na ovom deminerskom radilištu bio je 25.04.2011. godine, čime su bile završene deminerske aktivnosti deminiranja na budućoj trasi autoputa na koridoru Vc. Primopredaji deminerskog radilišta Makljenovac 21 prisustvovali su predstavnici Oružanih snaga BiH, BH MAC-a i CZ Doboj.

Deminerske aktivnosti u izvođenju jedinica deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške sa ciljem stvaranja uslova za izgradnju dijela autoputa na koridoru Vc, bio je jedan od prioritetnih zadataka koji se vršio u periodu od aprila 2009. godine do aprila 2011. odnosno do završetka deminerskih aktivnosti na deminerskom radilištu Makljenovac 21.

Tokom deminiranja na području deminerskih radilišta u reonu Makljenovca deminirano je ukupno 489.811,48 m2 zemljišta te je pronađena i uništena slijedeća količina mina i NUS-a:
- PP mine ................87 kom
- NUS .....................55 kom

Aktivnosti deminiranja jedinica deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške, na deminerskim radilištima planirane dionice autoputa koridora Vc, obavljale su se u općinama Odžak i Doboj/Usora.

Ukupna zadana površina za deminiranje na koridoru Vc iznosila je 1.490.558,48 m2 a izvršeno je deminiranje zemljišta u površini od 1.220.822,48 m2.

Odjel za civilno – vojnu saradnju Komande brTP