Deminiranje

Realizacija Osnovnog deminerskog kursa

11.5.2011

Dana 06.05.2011. godine na vojnoj lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“ dodjeljeni su cetrifikati za 7 pripadnika polaznika Osnovnog deminerskog kursa.

Dana 06.05.2011. godine na vojnoj lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“ dodjeljeni su cetrifikati za 7 pripadnika polaznika Osnovnog deminerskog kursa.
Realizacija Osnovnog deminerskog kursa u organizaciji Odjeljenja za obuku deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške otpočela je 11.04.2011. godine kojem su pristupili pripadnici OS BiH koji su izrazili želju za obavljanje deminerskih aktivnosti u sastavu deminerskog bataljona.
Ovo je drugi po redu Osnovni deminerski kurs koji se realizovao u 2011. godini, a s ciljem popune deminerskog bataljona ključnim personalom koji će u narednom periodu biti uključen u realizaciju humanitarnog deminiranja.
Polaznici koji su uspješno završili Osnovni deminerski kurs će u narednom periodu pristupiti stručno specijalističkoj obuci koja će se realizovati u kasarni „Admir.Ljubuškić - Šutak“- Bugojno sa timom stariješina iz sastava deminerskog bataljona.
Po uspješnom završetku cjelokupne obuke polaznici će biti uključeni u deminerska odjeljenja i postepeno uvođeni u rad koje bi se odvijalo pod pojačanim nadzorom komandira odjeljenja s ciljem sticanja iskustava za samostalno izvođenje deminerskih zadataka.

Odjel za civilno – vojnu saradnju Komande brTP