Deminiranje

Oružanim snagama BiH donirane mašine za deminiranje terena

13.3.2009

U kasarni "Rajlovac"u Sarajevu dana 12.03.2009. godine izvršena je donacija dvije mašine za deminiranje Oružanim snagama BiH. Mašine za deminiranje su nabavljene u okviru UNDP-ovog Programa integralnog protivminskog djelovanja.(IMAP).

U kasarni "Rajlovac"u Sarajevu dana 12.03.2009. godine izvršena je donacija dvije mašine za deminiranje Oružanim snagama BiH. Mašine za deminiranje su nabavljene u okviru UNDP-ovog Programa integralnog protivminskog djelovanja.(IMAP).
Ukupna vrijednost ovih mašina je 610.000 dolara, od čega je Vlada Kanade posredstvom Kanadske Agencije za međunarodni razvoj (CIDA) izdvojila 300.000, Vlada Holandije 180.000, a Ministarstvo odbrane BiH 130.000 hiljada dolara.

Svečanu predaju mašina i uručenje ključeva Zamjenici MO BiH Marini Pendeš predali su ambasador Kanade David Hutchings i ambasador Holandije Karel Vosskuhler.
Tom prilikom Marina Pendeš se ljubazno zahvalila donatorima i istakla: „ Ovo je još jedan korak ka ostvraivanju cilja da BiH bude 2019. godine zemlja bez mina“.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Christine McNab je takođe prisustvovala ceremoniji primopredaje i istakla je spremnost zemalja donatora da i ubuduće daju značajan doprinos deminiranju u BiH.
Donirane mašine će omogućiti OS BiH da ojačaju svoje tehničke kapacitete, unaprijede i podignu na viši nivo sigurnost ljudstva u deminiranju, a da istovremeno povećaju učinak u čišćenju teritorije BiH od mina.


Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba