Deminiranje

Predstavnici odbrambenih institucija odbrane BiH i EUFOR-a posjetili deminerska radilišta na trasi Koridora 5C

29.5.2009

Deminerska radilišta, na predviđenoj trasi koridora 5C u opštini Odžak, posjetili su dana 28.05.2009.godine zamjenica ministra odbrane BiH g-đa Marina Pendeš, načelnik ZŠ OS BiH gen-maj. Miladin Milojčić, komandant OK OS BiH brig.gen Anto Jeleč te komandant EUFOR-a, gen Stefano Kastanjoto sa delegacijom.

Deminerska radilišta, na predviđenoj trasi koridora 5C u opštini Odžak, posjetili su dana 28.05.2009.godine zamjenica ministra odbrane BiH g-đa Marina Pendeš, načelnik ZŠ OS BiH gen-maj. Miladin Milojčić, komandant OK OS BiH brig.gen Anto Jeleč te komandant EUFOR-a, gen Stefano Kastanjoto sa delegacijom. Svrha ove posjete je bila upoznavanje sa trenutnim aktivnostima na deminerskim radilištima na trasi koridora 5C.

Na deminerskom radilištu „Carinski terminal“, komandant dem.bat/brTP, puk Fazlić, upoznao je goste sa trenutnim aktivnostima i realizacijom plana protivminskih akcija za 2009.godinu. Deminerski zadatak „Koridor 5C“ sastoji se od 4 pojedinačna deminerska zadatka - radilišta. Površina radilišta je oko 700 000 m² a dosad je realizovano oko 47% plana.

Na deminerskim radilištima „Koridor 5C“, angažovano je ukupno 8 manuelnih timova, 2 mašinska tima sa mašinama MH-05 te 1 sa mašinom „Božena 1“. Mašine MH-05, koje su nedavno primljene donacijom od UNDP-a, odlično su se pokazale.

Na drugom deminerskom radilištu, “Petlja – Odžak“, komandir radilišta je izvjestio o trenutnim aktivnostima. Ova prilika je iskorištena da komandant OK OS BiH, brig.general Jeleč uruči nagradu, sat sa posvetom, jednom od nagraženih deminera, stv Mlađenoviću, za postignute rezultate. Komandant EUFOR-a je takođe iskoristio priliku da nagrađenom demineru uruči skroman poklon. Planirani završetak radova na deminerskim radilištima „Koridor 5C“ je 24.07.2009.godine.

Na kraju posjete, zamjenica ministra odbrane, g-đa Marina Pendeš je istakla da će MO BiH učiniti sve da deminerima OS BiH omogući što bolje uslove rada, jer oni mnogo čine, ne samo za OS BiH već i za sve građane BiH. Zahvaljujući se na pozivu za posjetu, komandant EUFOR-a, gen Kastanjoto je izrazio zadovoljstvo viđenim, podvukavši odličnu saradnju OS BiH i EUFOR-a te dodajući da deminerske sposobnosti OS BiH postaju prepoznatljiva sposobnost OS BiH u međunarodnim okvirima.


Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba