Deminiranje

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH posjetila lokalitet deminerskog radilišta Oružanih snaga BiH „MAČAK 1“

8.7.2009

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH u okviru posjete BH MAC-u 07. juna 2009. posjetila je deminerske timove Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH na lokalitetu deminerskog radilišta Oružanih snaga BiH „MAČAK 1“ selo Hajde u općini Vareš.

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH u okviru posjete BH MAC-u 07. juna 2009. posjetila je deminerske timove Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH na lokalitetu deminerskog radilišta Oružanih snaga BiH „MAČAK 1“ selo Hajde u općini Vareš.

Domaćini ovoj posjeti ispred Oružanih snaga BiH bili su komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Ante Jeleč i komandant Brigade taktičke podrške brigadir Esad Šejtanić. Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije zajedno sa Jozom Križanovićem, Ivom Mirom Jovićem, te Željkom Grubešićem u pratnji predstavnika BH MAC-a, predstavnika općine Vareš te Civilne zaštite izrazili su zadovoljstvo ovom posjetom čiji je cilj prvenstveno bio da se detaljnije upoznaju sa procesom protivminskih akcija u BiH, kao i da se upoznaju sa praktičnim izvođenjem deminerskih radova, trenutnim aktivnostima i napretkom u procesu deminiranja deminerskih timova Oružanih snaga BiH.

Deminiranje pripada jednoj od misija OS BiH utvrđenih Zakonom o odbrani BiH, i Oružane snage BiH daju ogroman doprinos kada su pitanju protivminske akcije što potvrđuje i činjenicu da su OS BiH u 2009. godini preuzele projekte koji pokrivaju preko 20% zagađenih površina. Do sada realiziran Plan PMA OS BiH za 2009. prelazi 60%, što otvara pretpostavke da će Deminerski bataljon brTP po konačnom realiziranju Plana biti u mogućnosti preuzeti i neke od rezervnih projekata i time još više povećati svoju produktivnost.

Na samom početku ove posjete presjek stanja i dosadašnju realizaciju Godišnjeg plana protivminskih akcija OS BiH za 2009., kao i organizacijsko-formacijske strukture Brigade taktičke podrške i Deminerskog bataljona prezentirao je komandant Brigade taktičke podrške brigadir mr. Esad Šejtanić. Radni dio ove posjete činio je brifing komandira deminerskog radilišta „Mačak 1“ starijeg vodnika I klase Muhidina Ramića koji je sve prisutne upoznao sa trenutnim aktivnostima na lokalitetu ovog radilišta, dok su praktičnu prezentaciju izvođenja deminerskih radova po radnim tačkama manuelnih operacija, pregiranja i mašinske pripreme zemljišta (Božena 1 i 2) izveli kapetan Miodrag Vujović i potporučnik Zenaid Lepara.

Šefik Džaferović obraćajući se ispred Zajedničke komisije naglasio je značaj procesa protivminskih akcija za BiH naročito zbog činjenice da je 3,26% površine BiH zatrovano minama. Završeno je obilježavanje svih sumnjivih površina u BiH i sada se poseban akcenat stavlja na deminiranje lokacija značajnih za održivi povratak jer 150000 stanovnika (većinom povratnika) živi u I zoni neposredne ugroženosti od mina. Ono što pruža nadu da će Bosna i Hercegovina uspješno izaći na kraj sa ovim poslom jeste Strategija koju je usvojilo Vijeće ministara čijom će implementacijom BiH do 2019. biti potpuno očišćena od mina.

Predstavnici Zajedničke komisije imali su prilike ranije posjetiti BH MAC ali s obzirom da je ovo prva posjeta deminerskom radilištu naglasili su veoma primjetan napredak, prije svega broj žrtava od mina u BiH se iz godine u godinu smanjuje, ali dokle god postoji i jedna mina, te opasnost po i jednog čovjeka mora se učiniti sve kako bi se Bosna i Hercegovina u potpunosti očistila od mina.

U 2008. godini je 21 osoba stradala od mina od toga 19 smrtno. U 2009. godini je prema podacima evidentiranim u BH MAC-u 5 stradalih osoba od toga 3 smrtno.

Kada je u pitanju status deminera OS BiH Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije s posebnom pažnjom je naglasio „Važno pitanje koje se odnosi na vojsku je da smo održali sjednicu Komisije za odbranu i sigurnost na kojoj je prisustvovao i Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general Milojčić i mi znamo za problem 2750 ljudi koji mogu doći u situaciju da ostanu bez posla, da budu otpušteni, a to je 58% ukupnog vojničkog kadra u OS BiH. Na sjednici Komisije zatražili smo detaljnije informacije, između ostalog, i jednu informaciju koju smo danas dobili – da vidimo koja je to struktura, da vidimo šta se može popuniti unutar samih OS BiH, da vidimo šta je rezultat godina starosti jer naša vojska mora biti ustrojena po NATO standardima, kriterij godina mora se zadovoljiti, jer mi smo zemlja koja ide NATO putem i mi ćemo poštovati NATO standarde. Uporedo s tim hoćemo vidjeti rezultate reforme te koje su unutrašnje rezerve vojske... Parlamentarna komisija će se intenzivnije baviti ovim pitanjem kako ne bismo došli u poziciju da iduće godine, s jedne strane, imamo 2750 ljudi na ulici, a s druge strane OS koje će imati 58% manje vojničkog kadra. O ovome svakako svoje odluke mora donijeti Parlament BiH. Ovo je vrlo ozbiljna problematika i ja vam u ovom trenutku ni kao zamjenik predsjedavajućeg ni kao član ove Komisije ništa više ne mogu reći osim da će i Komisija i Parlament vrlo ozbiljno razmotriti ovo pitanje.“

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba