Deminiranje

Posjeta deminerskim radilištima na trasi Koridora 5C

14.7.2009

Deminerska radilišta na predviđenoj trasi Koridora 5C u opštini Odžak, posjetili su dana 13.07.2009.godine ministar odbrane BiH, dr Selmo Cikotić, i zamjenik ministra za saobraćaj i komunikacije, gospodin Mladen Simić, u pratnji komandanta OK OS BiH, generalmajora Ante Jeleča. Svrha ove posjete je bila upoznavanje sa tempom realizacije zadataka na deminerskim radilištima na trasi Koridora 5C.

Deminerska radilišta na predviđenoj trasi Koridora 5C u opštini Odžak, posjetili su dana 13.07.2009.godine ministar odbrane BiH, dr Selmo Cikotić, i zamjenik ministra za saobraćaj i komunikacije, gospodin Mladen Simić, u pratnji komandanta OK OS BiH, generalmajora Ante Jeleča. Svrha ove posjete je bila upoznavanje sa tempom realizacije zadataka na deminerskim radilištima na trasi Koridora 5C.

Na deminerskom radilištu „Carinski terminal“, komandant deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške, pukovnik Refik Fazlić, ukratko je upoznao goste sa aktivnostima i stepenom realizacije plana protiv-minskih akcija za 2009.godinu, kao i sa stepenom realizacije deminerskih zadataka na trasi koridora 5C.
Tom prilikom je istaknuto da je realizacija ovog deminerskog zadatka počela 06.04. ove godine i da je završetak planiran za 22.07. Zadatak je, zaključno sa planiranim datumom, u potpunosti realizovan snagama od 8 manuelnih timova, dvije teške mlatilice MH-05 te jedne lake mašine Božana 5. Ovim će se civilnim strukturama vlasti predati novih 750 000 m² površine, na kojoj su inače pronađene 22 protiv-pješadijske mine.

Gosti su iskoristili priliku da razgovaraju sa deminerima, koji su angažovani na ovom zadatku. Razmijenjena su mišljenja i viđenja rješenja trenutnih problema, posebno isticanja ugovora za pripadnike koji prelaze zakonom dozvoljenu starosnu granicu.
Tom prilikom, ministar odbrane dr Selmo Cikotić je istakao da institucije odbrane traže dugoročno riješenje ovog problema uz istovremeno uvažavanje zahtjeva koji se postavljaju od strane NATO saveza. Zamjenik ministra za saobraćaj i komunikacije, gosp.Mladen Simić, je izrazio zadovoljstvo viđenim, naglasivši da realizacija ovog zadatka omogućava ministarstvu za saobraćaj i komunikacije da preduzme sljedeće korake u realizaciji plana izgradnje Koridora 5C kao važnog ekonomskog projekta za BiH.

Ured za odnose sa javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba