Deminiranje

Demineri OS BiH postigli značajne rezultate u drugom kvartalu 2009. godine

1.1.2010

Angažujući se na deminerskim zadacima, pripadnici Deminerskog bataljonaOS BiH su, tokom deminerskih ciklusa 04/09,05/09,06/09 i 07/09 deminirali 1 586 534 m² minama kontaminirane površine, čime je plan za navedeni period ispunjen i u značajnoj mjeri premašen.

Angažujući se na deminerskim zadacima, pripadnici Deminerskog bataljonaOS BiH su, tokom deminerskih ciklusa 04/09,05/09,06/09 i 07/09 deminirali 1 586 534 m² minama kontaminirane površine, čime je plan za navedeni period ispunjen i u značajnoj mjeri premašen. Od pomenute površine, kroz mašinsku pripremu zemljišta (standardno uznemiravanje tla) pripremljeno je 973 900 m², od čega sopstvenim resursima 653 900 m² dok je kroz donaciju EUFOR-ITF realizovano 320 000 m².

Za ovaj period, radovi su završeni na 9 deminerskih projekata.Posebno je potrebno naglasiti rezultate i završetak radova deminiranja na predviđenoj trasi Koridora 5-C, što će Ministarstvu komunikacija i transporta BiH omogućiti preduzimanje daljih aktivnosti na realizaciji ovog važnog infrastrukturnog projekta za građane BiH.

Za prvih 7 mjeseci 2009. godine realizovano je 156% od planiranog za ovaj period, odnosno ukupno 69,5% od Godišnjeg plana protivminskih akcija OS BiH za 2009. godinu.

Kompletirani su radovi na 17 deminerskih radilišta, te ista predata na upotrebu civilnim vlastima. Demineri OS BiH su, tokom 2009. godine, na radilištima pronašli i uništili 99 mina i 76 neeksplodiranih ubojnih sredstava.