Deminiranje

Godišnja analiza protivminskih akcija u BiH za 2009.godinu

26.2.2010

Dana 25.02.2010.godine u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu, održana je Godišnja analiza protivminskih akcija (PMA) u BiH za 2009.godinu. Učešće u analizi su uzeli, pored pripadnika OS BiH, predstavnici svih agencija koje su na bilo koji način bile uključene u realizaciju godišnjeg Plana.

Dana 25.02.2010.godine u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu, održana je Godišnja analiza protivminskih akcija (PMA) u BiH za 2009.godinu. Učešće u analizi su uzeli, pored pripadnika OS BiH, predstavnici svih agencija koje su na bilo koji način bile uključene u realizaciju godišnjeg Plana. Cilj analize je bio sagledavanje stepena realizacije Plana PMA i identifikacija područja koja je potrebno unaprijediti u narednom periodu.

Nakon uvodnih riječi, zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse, brigadni general Mirko Tepšić, otvorio je analizu. Iznošenjem stepena realizacije, uočeno je da su demineri OS BiH nastavili sa trendom dobrih rezultata. tako da je i ove godine plan premašen, ovaj put za 21,8% od planiranog. Ukupno je očišćeno 2 912 740 m2 kontaminirane i sumnjive površine a civilnim vlastima su predata 42 deminerska radilišta. Mjere sigurnosti i kvalitet deminirane površine nisu nijednog trenutka dovedeni u pitanje zbog efikasnosti deminiranja.

U tom cilju, u toku 2009.godine izvršeno je ukupno 1956 internih i eksternih kontrola deminiranja a pripadnici OS BiH nisu imali nijednu deminersku nesreću. Potrebno je istaći da je prošlogodišnji rezultat zasluga i sve većeg broja sredstava za mašinsku obradu minama kontaminirane površine a prema riječima pukovnika Spahića, načelnika odjeljenja za deminiranje u OK OS BiH, demineri OS BiH i u ovu godinu ulaze sa jednom mašinom za deminiranje više u odnosu na 2009.godinu. Uvođenje sve većeg broja mašina je i jedan od ciljeva razvoja OS BiH u oblasti deminiranja kojim će se povećati efikasnost a smanjiti ugroženost deminera.

Komandant deminerskog bataljona, pukovnik Fazlić, analizirao je angažovane resurse ali i realizovanu obuku u 2009.godini, kao neizostavni i veoma bitan elemenat procesa deminiranja. Sagledavši ukupan broj realizovanih časova obuke, komandant bataljona je posebno naglasio da su OS BiH uputile na obuku prvu grupu vojnika, koji su zainteresirani da se bave poslovima deminiranja, a da je druga grupa već spremna, počevši time proces osposobljavanja novih kadrova u oblasti deminiranja.

Nakon ovog dijela analize, predstavnici MO i ZŠ OS BiH kao i direktor Centra za uklanjanje mina (BH MAK) iznijeli su svoje viđenje procesa deminiranja u 2009.godini. Slobodnom diskusijom završen je radni dio analize.

U drugom dijelu analize, nagrađeni su i pohvaljeni pripadnici OS BiH koji su se posebno istakli u procesu deminiranja u 2009.godini:

Iz nadležnosti ministra odbrane BiH:

novčana nagrada: v1k Sifet Dostović
pismena pohvala: puk Refik Fazlić

Iz nadležnosti načelnika ZŠ OS BiH:

novčana nagrada: kpl Miodrag Lažetić
pismena pohvala: maj Miljan janković
kpl Emsad Čosić
stv Vlado Kolenda

Iz nadležnosti komandanta OK OS BiH:

novčana nagrada: stv Đuro Vincentić
pismena pohvala: zas Ramiz Keškić
stv Edin Devedžić
kpl Jovan Vukajlović
kpl Milenko Erić


Po uručenju nagrada i pohvala, predstavljen je Plan PMA za 2010.godinu sa Smjernicama komandanta OK OS BiH za njegovu realizaciju. Po ovom planu, u 2010.godini je planiran rad na 67 deminerskih projekata a planirana površina za čišćenje je 3 256 612 m2. Po završetku analize, za sve prisutne i predstavnike medija bio je organizovan koktel.

Kontakt telefon: 033/ 756 391
info@mod.gov.ba