Deminiranje

Posjeta Vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH Deminerskom bataljonu brTP

13.6.2013

U kasarni “Rajlovac OS BiH” u Sarajevu dana 12.06.2013 godine za Vojno-diplomatske predstavnike akreditovane u BiH upriličena je prezentacija protivminskih aktivnosti Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške.

Cilj organizovanja prezentacije jeste upoznavanje Vojno –diplomatskih predstavnika u BiH sa stanjem po pitanju provođenja protivminskih akcija u izvođenju jedinica Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške, te stvaranje uslova za njihovu realizaciju i podršku.

Prijem predstavnika Vojno-diplomatskih predstavnika u BiH, izvršio je zamjenik Komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Sakib Forić. Kroz svoje izlaganje general Forić je još jednom ukazao na važnost deminerskih aktivnosti koje sprovode OS BiH i na probleme koje u posljednje vrijeme prate ovu oblast a odnose se na logističku podršku kao i otpust personala (koji se realizovao u skladu sa Zakonom o službi u OS BiH).

Načelnik odjeljenja za deminiranje i uništenje NUS-a OK OS BiH brigadir Asim Spahić je kroz informativni brifing izložio mjesto, ulogu i rezultate u provođenju PMA OS BiH u Bosni i Hercegovini, aktivnosti deminerskog bataljona kroz organizacijsko-formacijsku strukturu OS BiH. Istaknuti su rezultati deminerskih aktivnosti u periodu 2002 do 2012 godine, planirane deminerske operacije u 2013 godini i ukazao na vidljive oscilacije u ostvarivanju rezultata deminiranja u godinama otpusta personala i nedostatka logističke podrške.

Kroz informativni brifing istaknuta je i značajna saradnja koja se ostvarila između MO BiH i organizacije NPA (Norveška narodna pomoć) u vezi sa provođenjem Plana za jačanje kapaciteta Deminerskog bataljona OS BiH, kao i saradnja sa mnogobrojnim vladinim i nevladinim organizacijama.Ispred komande Deminerskog bataljona prisutnim se obratio izvršni oficir major Rodoljub Manigoda koji je kroz prezentaciju prestavio raspoložive resurse i kapacitet deminerskog bataljona za realizaciju deminerskih aktivnosti.

U otvorenoj diskusiji nakon prezentacije brifinga gosti su se zanimali za iznalaženje rješenja u prevazilaženju problema koja se tiču deminiranja i ostvarivanja bolje kordinacije na svim nivoima vlasti u rješavanju istaknutih problema.Na kraju se brigadni general Forić zahvalio prisutnim na posjeti i predložio razvijanje i jačanje saradnje.

Nakon izvršenog informativnog brifinga na poligonu za obuku upriličen je TT zbor na kojem je prezentovana deminerska oprema i metode deminiranja.

Info-brTP