Deminiranje

Završen kurs sa pripadnicima EUFOR-a “Deminiranje površina kontaminiranih osiromašenim uranijumom“

25.9.2013

U kasarni “Rajlovac OS BiH” 20.09.2013. godine završena je realizacija kursa „Deminiranje površina kontaminiranih osiromašenim uranijumom“.

Kurs je trajao u vremenskom periodu od 16.09.-20.09.2013.godine u prostorijama Odjeljenja za obuku deminerskog bataljona brTP, a pohađalo ga je ukupno 13 pripadnika brTP.

Kurs je realizovan u organizaciji EUFOR-a, uz podršku Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost. Pripadnici čete za ABHO izveli su obuku u trajanju od tri nastavna sata na temu „Zaštita od radioaktivnosti“.

Polaznicima kursa su se kroz nastavne sate pružila potrebna znanja i neophodne vještine za obavljanje zadataka u deminiranju površina kontaminiranih osiromašenim uranijem koji je ujedno i prvi kurs te vrste u OS BiH.

Uručivanje uvjerenja uspješno završenim polaznicima obuke izvršio je Komandant EUFOR-a, a ispred Deminerskog bataljona polaznicima se obratio pukovnik Dževad Zenunović sa željama da se usvojena znanja što uspješnije realizuju na terenu.

Info-brTP