Deminiranje

Oružane snage BiH u 2022. godini deminirale 2 561 113 metara kvadratnih u 25 općina u BiH

26.4.2023

Operativna komanda Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je danas, 26. aprila 2023. godine, na platou Balkana, općina Mrkonjić Grad, predstavila Godišnju analizu protivminskih akcija (PMA) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Analizi izvedenih protivminskih akcija (PMA) OS BiH za 2022. godinu su prisustvovali zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Aleksandar Goganović, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić, predstavnici Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH, diplomatski i vojno diplomatski predstavnici akreditirani u BiH, predstavnici međunarodne zajednice u BiH, predstavnici deminerskih organizacija u BiH, kao i predstavnici komandi i jedinica OS BiH i civilnih struktura vlasti.

Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić se u svom obraćanju zahvalio gostima na prisustvu. Ovom prilikom je istakao da su demineri OS BiH u 2022. godini nastavili sa radom, angažiranjem svojih deminerskih timova na terenu i tom prilikom postigli zapažene rezultate. Posebno je naglasio da su Oružane snage BiH od samog formiranja u kontinuitetu bile angažirane u operacijama humanitarnog deminiranja i predstavljaju najveću deminersku organizaciju u BiH.


Prilikom iznošenja analize izvedenih protivminskih akcija (PMA) OS BiH za 2022. godinu, vršilac dužnosti zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović, posebnu pažnju je skrenuo na postignute rezultate deminerskih kapaciteta OS BiH u procesu humanitarnog deminiranja. Naglasio je da je Godišnjim planom PMA OS BiH za 2022. godinu bilo planirano da se izvrši humanitarno deminiranje površine 3 434 665 metara kvadratnih u okviru 34 projekta u 25 općina u BiH. U odnosu na planirano, OS BiH su u 2022. godini ukupno deminirale 2 561 113 metara kvadratnih, odnosno 74,57 % od planiranog.

Pripadnici deminerskog bataljona su prisutnim zvanicama i gostima ovom prilikom prikazali metodsko-pokaznu vježbu medicinske evakuacije zračnim putem u koordinaciji sa pripadnicima 1.helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane. Učenicima osnovnih škola iz Mrkonjić Grada prikazani su sredstva i oprema deminera kojima se realiziraju operacije humanitarnog deminiranja.

Načelnik općine Mrkonjić Grad  Dragan Vođević zahvalio se pripadnicima OS BiH za ukazano povjerenje za izbor općine Mrkonjić Grad, u cilju realizacije jedne ovako bitne aktivnosti Oružanih snaga BiH.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

13 FOTO GALERIJA