Mirovne misije

Pripadnici OS BiH u mirovnoj misiji UN MONUSCO u Kongu

6.6.2012

U UN misiji u Kongu (MONUSCO) trenutno se nalazi 5 pripadnika iz sastava OS BiH. Riječ je o jedanaestoj rotaciji, a pripadnici desete rotacije su se nakon godinu dana obavljanja zadataka u sklopu misije u Kongu vratili u Bosnu i Hercegovinu.

U UN misiji u Kongu (MONUSCO) trenutno se nalazi 5 pripadnika iz sastava OS BiH. Riječ je o jedanaestoj rotaciji, a pripadnici desete rotacije su se nakon godinu dana obavljanja zadataka u sklopu misije u Kongu vratili u Bosnu i Hercegovinu.

Oni su bili u svojstvu promatrača UN-a i njihov zadatak je bio kontrola provođenja rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a. Taj rad se ogledao u komuniciranju sa lokalnim stanovništvom, organizaciji dostave humanitarne pomoći, izviđanju i dostavljanju izvještaja o stanju na kontrolisanoj teritoriji sa težištem na krizna područja, kao i pomoći lokalnim organima u nadgledanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Demokratskoj Republici Kongo koji su održani u novembru 2011. godine.

Sa stanovišta sigurnosti, tokom izvršenja misije pripadnici iz sastava OS BiH bili su u kritičnim područjima. No, svi zadaci su izvršavani savjesno i krajnje profesionalno, a za svoj rad pripadnici BiH kontigenta su dobili najviše ocjene od strane regionalnih komandi UN-a na ovom području.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba