Mirovne misije

Upućena Peta rotacija u misiju ISAF iz sastava 4. pješadijske brigade

26.9.2012

Najviši zvaničnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Komande NATO štaba u BiH, EUFORA-a, rodbine i prijatelja pripadnika koji se upućuju u misiju ISAF, prisustvovali su svečanoj ceremoniji ispraćaja Pete rotacije iz sastava 4.pješadijske brigade u Avganistan. Svečanost je održana 26. 09. 2012. godine u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini.

Najviši zvaničnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Komande NATO štaba u BiH, EUFORA-a, rodbine i prijatelja pripadnika koji se upućuju u misiju ISAF, prisustvovali su svečanoj ceremoniji ispraćaja Pete rotacije iz sastava 4.pješadijske brigade u Avganistan. Svečanost je održana 26. 09. 2012. godine u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini.

Kao i prethodne četiri rotacije i ova jedinica će svoju misiju izvršavati u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH u sastavu Danske borbene grupe koalicionih snaga u Avganistanu.
Upućivanju Pete rotacije Pješadijske jedinice OS BiH prethodila je selekcija kandidata kroz vrlu zahtjevnu i izazovnu obuku.

U skladu sa Protokolom svečanosti, pripadnicima koji se upućuju u misiju obratili su se: komandant 4.pješadijske brigade Tomo Kolenda, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general-pukovnik Miladin Milojčić i zamjenica ministra odbrane BiH Marina Pendeš.

Zamjenica ministra odbrane za politiku i planove Marina Pendeš istakla je da bezbjednost pripadnika OS BiH, bez obzira gdje se oni nalaze, nije ugrožena, da oni izvršavaju svoje misije te da do sada nije bilo nikakvih problema.

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general-pukovnik Miladin Milojčić naglasio je da je "misija naše jedinice da radi na obezbjeđenju do dvije baze koalicionih snaga, a taj posao vrlo uspješno radimo već treću godinu".

Svečanost je okončana predajom državne zastave komandiru jedinice kapetanu Daliboru Prci od strane komandanta OK OS BiH brigadnog generala Ivice Jerkića. Nakon završetka oficijalnog djela upriličeno je druženje Komande 4.pješadijske brigade sa vojnicima koji se upućuju u misiju i članovima njihovih porodica.