Mirovne misije

Kontingent OS BiH izvršava misiju u operaciji podrške miru u Afganistanu

6.11.2012

U Afganistanu se nalazi peta rotacija Pješadijske jedinice OS u misiji ISAF zajedno sa sedmom rotacijom štabnih oficira u njemačkom kontingentu. Drugi kontingent sa dva pripadnika vojne policije upućen je radi obučavanja Afganistanske narodne armije.

U Afganistanu se nalazi peta rotacija Pješadijske jedinice OS u misiji ISAF zajedno sa sedmom rotacijom štabnih oficira u njemačkom kontingentu. Drugi kontingent sa dva pripadnika vojne policije upućen je radi obučavanja Afganistanske narodne armije.

Svi pripadnici kontingenta obavljaju svoje redovne zadatke.

Info – ZŠ OS BiH