Mirovne misije

Delegacija OS BiH u posjeti pješadijskoj jedinica OS BiH u misiji ISAF u IR Avganistanu

3.12.2012

Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u posjeti je pješadijskoj jedinici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Međunarodne snage sigurnosne pomoći (ISAF) u pokrajini Helmand u Islamskoj Republici Afganistanu.

Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u posjeti je pješadijskoj jedinici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Međunarodne snage sigurnosne pomoći (ISAF) u pokrajini Helmand u Islamskoj Republici Afganistanu.

Cilj posjete je obilazak pripadnika 5. rotacije Pješadijske jedinice Oružanih snaga BiH, koji su u misiju ISAF – Regionalna komanda Jugozapad (RG SW), upućeni u septembru 2012. godine u okviru danskog kontigenta.

Delegaciju, na čijem čelu je v.d. komandanta Operativne komande OS BiH brigadni general Ivica Jerkić, susrela se sa visokim oficirima američke, danske i britanske vojske te s njima razgovarali o doprinosu koji pripadnici OS BiH daju u misiji ISAF i drugim temama ključnim za izvršenje misije.

Članovi delegacije OS BiH imali su priliku da vide i trening i obuku bosanskohercegovačkih vojnika tokom pružanja prve pomoći te na strelištu tokom različitih taktičkih situacija.

Tokom boravka u IR Afganistan planirano je da delegacija posjeti i instruktore u Školi vojne policije u Kabulu te štabne oficire koji su upućeni u Regionalnu komandu Sjever u okviru njemačkog kontigenta.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fak 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba