Mirovne misije

Svečani ispraćaj Šeste rotacije OS BiH u misiju „ISAF“

5.4.2013

Najviši dužnosnici Ministarstva odbrane, Oružanih snaga BiH, Komande EUFOR-a, predstavnici ambasada u BiH, vojno-diplomatskih predstavnika, civilnih struktura, porodica i rodbine pripadnika koji se upućuju u misiju ISAF prisustvovali su svečanoj ceremoniji ispraćaja Šeste rotacije iz sastava 6.pbr u Afganistan, koja se 04. 04. 2013. godine održala u kasarni „Kozara“ u Banja Luci.

Ova jedinica, kao i prethodnih pet rotacija, svoju misiju će u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH izvršavati u sastavu Danske borbene grupe koalicijskih snaga u Afganistanu.

Upućivanju Šeste rotacije Pješadijske jedinice OS BiH prethodila je selekcija kandidata kroz vrlu zahtjevnu, sadržajnu i fizički napornu šestomjesečnu obuku, kroz koju je prošlo preko 70 pripadnika 6.pbr. Najveći dio obuke se izvodio na poligonu u kasarni “Kozara“ u Banja Luci i poligonu za obuku „Manjača“ na Manjači.

U skladu sa Protokolom ceremonije svečanosti, vojnicima koji se upućuju u misiju obratili su se: komandant 6.pbr brigadir Radovan Ilić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general major Anto Jeleč i zamjenik ministara odbrane BiH Mirko Okolić.

Svečanost je okončana predajom državne zastave komandiru jedinice poručniku Stojniću od strane komandanta OK OS BIH brigadnog generala Dragana Vukovića, nakon čega je nastavljen program sa vojnicima koji se upućuju u misiju kao i sa članovima njihovih porodica.

Info- 6.pbr