Mirovne misije

Vojni promatrači “BiH XII CON” u DR Kongo uspješno završili ulazna testiranja i obuku u Kinšasi

12.6.2013

Dvanaesti kontingent vojnih promatrača OS BiH u okviru MONUSCO mirovne misije Ujedinjenih Nacija u DR Kongo, koji čini pet pripadnika OS BiH, uspješno je završio ulazna testiranja i obuku u glavnom gradu DR Konga-Kinšasi.

Pripadnici OS BiH su kroz ulaznu obuku upoznati sa trenutnom vojno-političkom situacijom, kulturnim specifičnostima DR Konga, mandatom UN-a, razmještajem snaga, mandatom i ulogom mirovnih promatrača, informacionim sistemom UN-a u MONUSCO-u i dr.

Pohađanjem obuke u Kinšasi naši pripadnici su izvršili nadogradnju znanja koje su stekli tokom preduputne obuke u KOiD u Travniku, prije upućivanja u mirovnu misiju. Svi pripadnici „BIH XII CON“ ispoljili su visok nivo vještina i znanja na testiranjima i obuci, čime su ispunili uslove da dobiju konačni razmještaj u okviru misije.

Ovim su pripadnici OS BiH postali u potpunosti osposobljeni za obavljanje izuzetno zahtjevene dužnosti mirovnog promatrača u misiji UN-a i od 14. juna 2013. godine će biti upućeni u sektore konačnog razmješta.

info: ZŠ OS BiH