Posjete

Ambasador Peter Sorensen posjetio Centar za mirovne operacije (PSOTC)

2.11.2011

Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen posjetio je 02. 11. 2011. godine Centar za obuku za podršku mirovnim operacijama (PSOTC) u kampu Butmir, u Sarajevu.

Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen posjetio je 02. 11. 2011. godine Centar za obuku za podršku mirovnim operacijama (PSOTC) u kampu Butmir, u Sarajevu.
Nakon sastanka sa komandantom PSOTC-a, brigadirom Kenanom Dautovićem i članovima Upravne grupe Centra, ambasador Sorensen je razgovarao sa osobljem Centra i polaznicima kursa “Mediji u operacijama podrške miru” koji se trenutno izvodi u Centru.
Tokom susreta sa polaznicima, ambasador Sorensen je istakao da su pristupanje Evropskoj uniji i pristupanje NATO-u dva komplementarna procesa, jer oba podrazumijevaju vladavinu prava, funkcionalnu demokratiju i stabilnost. “Građani, vlasti, mediji i civilno društvo imaju vodeću ulogu u naporima za pristupanje Evropskoj uniji i zato sam partnerstvo definisao kao jedan od ključnih elemenata rada u BiH”, rekao je ambasador Sorensen.
Centar za obuku za podršku mirovnim operacijama (PSOTC) osnovan je 2003. godine kao multinacionalni projekt osamnaest država (Austrije, BiH, Danske, Finske, Francuske, Hrvatske, Mađarske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Švajcarske, Švedske, Turske i Velike Britanije).
Cilj Centra je pružanje profesionalne obuke za novu generaciju vojnika i pripadnika sigurnosnih struktura, radi jačanja i poboljšanja saradnje, kako između zemalja partnera, tako i civilno-vojnih struktura unutar Bosne i Hercegovine.

info: PSOTC