Posjete

Posjeta vojnog atašea Velike Britanije Komandi OK OS BiH

10.1.2012

Vršilac dužnosti komandanta Operativne komande OS BiH brigadni general Ivica Jerkić primio je 10. 01. 2012. godine u radnu posjetu vojnog atašea Velike Britanije pukovnika Roberta Tominsona.

Vršilac dužnosti komandanta Operativne komande OS BiH brigadni general Ivica Jerkić primio je 10. 01. 2012. godine u radnu posjetu vojnog atašea Velike Britanije pukovnika Roberta Tominsona.

Tokom susreta general Jerkić je upoznao pukovnika Tominsona o trenutnim aktivnostima Operativne komande OS BiH u zemlji i u misijama van BiH kao i o planovima u 2012.godini. Razmijenjena su dosadašnja iskustva na polju obuke i bilateralne saradnje te zaključeno da postoje dobre mogućnosti za unaprijeđenje iste.

Radnoj posjeti vojnog atašea Velike Britanije prisustvovali su i zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni generali Mirko Tepšić i zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Sakib Forić.

info: OK OS BiH