Posjete

Vojni ataše Velike Britanije posjetio Komandu 4.pješadijske brigade

11.1.2012

Vojni ataše Velike Britanije pukovnik Robert Tominson, 10.01.2012. godine, posjetio je Komandu 4.pješadijske brigade.

Vojni ataše Velike Britanije pukovnik Robert Tominson, 10.01.2012. godine, posjetio je Komandu 4.pješadijske brigade.

Tokom radne posjete brigadir Tomo Kolenda je upoznao pukovnika Tominsona sa zonom razmještaja, zadacima te trenutnim aktivnostima koje sprovodi 4.pješadijska brigada OS BiH. Poseban akcent u razgovoru dat je na aktivnosti vezane za obuku i angažovanje pripadnika brigade u operacijama podrške miru.

Za pukovnika Tominsona organizovan je obilazak kasarne „Božan Šimović“ tokom kojeg se sreo sa pripadnicima EUFOR-a koji privremeno borave na ovoj lokaciji.

Radnoj posjeti vojnog atašea Velike Britanije prisustvovali su i pripadnici štaba Komande 4.pješadijske brigade.

Info – 4.pbr