Posjete

Posjeta Komandanta EUFOR-a Komandi za obuku i doktrinu OS BiH i mobilnim trening timovima EUFOR-a u kasarni Travnik

29.3.2012

Komandant EUFOR-a general major Robert Brieger i Šef Odjeljenja za izgradnju kapaciteta obuke brigadir Hayri Kajmaz sa saradnicima posjetili su 28.03.2012. Komandu za obuku i doktrinu OS BiH i mobilne trening timove EUFOR-a na lokaciji kasarne Travnik. Delegaciju EUFOR-a dočekao je Komandant KOiD brigadir Robert Sušac.

Komandant EUFOR-a general major Robert Brieger i Šef Odjeljenja za izgradnju kapaciteta obuke brigadir Hayri Kajmaz sa saradnicima posjetili su 28.03.2012. Komandu za obuku i doktrinu OS BiH i mobilne trening timove EUFOR-a na lokaciji kasarne Travnik. Delegaciju EUFOR-a dočekao je Komandant KOiD brigadir Robert Sušac.

Prijem komandanta EUFOR-a izvršen je u brifing sali KOiD, u kojoj su pored najužeg dijela komande KOiD prisustvovali šefovi mobilnih trening timova EUFOR-a sa saradnicima. Upriličen je i Informativni brifing na kojem su brifirali brigadir Robert Sušac – Komandant KOiD, pukovnik Francisco Jesus Deguez Oliva – šef MTT za unapređenje KOiD i major Zbigniew Sadlej – šef MTT za planiranje vježbi.

Na kraju posjete general major Brieger zahvalio se prisutnim, izražavajući pozitivne impresije aktivnostima i rezultatima koje su postigli pripadnici KOiD, naglašavajući ukupan broj obučenih pripadnika OS BiH (5811) u 2011. godini. General major Robert Brieger posebno je istakao svoju odlučnost i spremnost da pomogne i unaprijedi aktivnosti obuke u OS BiH.

info: KOiD