Posjete

Realizacija posjete VDP akreditovanih u BiH 1/5.pbr.

29.3.2012

Vojno-diplomatski predstavnici akreditovani u BiH, dana 28.03.2012. godine, posjetili su 1. pješadijski bataljon, 5. pješadijske brigade OS BiH u kasarni „7. Muslimanske brigade“ u Zenici. Ova posjeta vojno-diplomatskog kora u BiH realizirana je na osnovu Plana saradnje MO BiH i OS BiH sa Udruženjem vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH.

Vojno-diplomatski predstavnici akreditovani u BiH, dana 28.03.2012. godine, posjetili su 1. pješadijski bataljon, 5. pješadijske brigade OS BiH u kasarni „7. Muslimanske brigade“ u Zenici. Ova posjeta vojno-diplomatskog kora u BiH realizirana je na osnovu Plana saradnje MO BiH i OS BiH sa Udruženjem vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH.

Aktivnosti su pored starješina 1. pješadijskog bataljona prisuszvovali, ispred Zajedničkog štaba OS BiH pukovnik Jahić Enes, a ispred Komande 5.pbr, pomoćnik načelnika štaba za civilno-vojnu saradnju pukovnik Ćerim Rastoder.

Informativni brifing o stanju i aktivnostima u 1/5.pbr, gostima je prezentovao njen komandir pukovnik Mirsad Stabančić. U sklopu ovog posjeta za goste su upriličeni taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme sa kojima raspolaže 1. pješadijski bataljon, te pokazna vježba „Rad i postupci pješadijskog voda na kontrolnoj stanici u različitim situacijama.

Na kraju posjete održana je kratka analiza, na kojoj su se pripadnicima vojno-diplomatskog kora zahvalili pukovniku Stabančiću na pruženim informacijama i ugodnom druženju.

info: 5.pbr.