Posjete

Komandant austrijskog kontingenta EUFOR-a posjetio inžinjerijski bataljon

27.4.2012

Komandant austrijskog kontigenta u okviru snaga EUFOR-a pukovnik Baranaj 25.04.2012.godine, posjetio je Inžinjerijski bataljon brTP u Derventi.

Komandant austrijskog kontigenta u okviru snaga EUFOR-a pukovnik Baranaj 25.04.2012.godine, posjetio je Inžinjerijski bataljon brTP u Derventi.
Prihvat austrijskog tima EUFOR-a u komandi Inžinjerijskog bataljona je izvršio Komandant jedinice pukovnik Dragoljub Čubrilović. Cilj posjete pukovnika Baranaja je lični uvid u dinamiku i koncept obuke koju vrše starješine austrijskih OS sa pripadnicima Inžinjerijskog bataljona.
Kao što je poznato, saradnja inžinjerijskih jedinica OS Austrije sa Inžinjerijskim bataljonom OS BiH u ovom pogledu traje već više od godinu dana i dosada je završeno 9 MODULA obuke. Na sastanku koji je upriličen u komandi bataljona razgovarano je o dosadašnjim rezultatima obuke i pospješivanju buduće saradnje.
Pukovnik Baranaj je u tom smislu rekao da je ova obuka veoma značajna za sa više aspekata. Prije svega, inžinjerci su potrebni narodu BiH kao što su i njihovi potrebni narodu Austrije. Stoga je potrebno stalno usavršavati stečene vještine i raditi na usvajanju novih.
Samo tako se može osigurati pravovremeno i kvalitetno angažovanje ljudstva i opreme u slučaju prirodnih katastrofa. Naša saradnja sa austrijskim OS dobija dvosmjerno značenje. Sa jedne strane inžinjerija OS BiH stiče nova znanja koje će prenositi i drugim jedinicama u sistemu OS, a pripadnici austrijskih snaga će na osnovu iskustava iz BiH unaprijeđivati svoj sistem obuke.
Pukovnik Čubrilović je rekao da je bitno da naše starješine ne izgube naučeno znanje, a to je moguće radom na ličnom usavršavanju i prenošenjem znanja kako svojim, tako i drugim jedinicama OS BiH.
Sastanak je završen uz srdačne čestitke na dosadašnjem radu i željom da se ovaj vid saradnje produži i ubuduće.

Info-brTP