Posjete

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Walter T. Lord posjetio komandu Brigade taktičke podrške

21.12.2012

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Walter T. Lord posjetio je komandu Brigade taktičke podrške 20. decembra 2012. godine. Brigadnog generala Lorda je prihvatio Komandant Brigade taktičke podrške brigadir mr. Esad Šejtanić.

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Walter T. Lord posjetio je komandu Brigade taktičke podrške 20. decembra 2012. godine. Brigadnog generala Lorda je prihvatio Komandant Brigade taktičke podrške brigadir mr. Esad Šejtanić.

Tom prilikom, nakon srdačne dobrodošlice, informisao je generala o oganizacijsko-formacijskoj strukturi brigade, razmještaju jedinica, ključnim aktivnostima koje brigada realizuje, te budućim planovima i problemima u radu sa kojima se brigada susreće.

Tokom posjete brigadir mr. Esad Šejtanić je istakao dosadašnja iskustva i značaj učešća pripadnika OS BiH odnosno ove jedinice u misijama podrške miru u svijetu, kao i njenom doprinosu u akcijama pomoći civilnom stanovništvu u BiH.

Razgovarano je i o drugim aktivnostima, prvenstveno onim koje vode utvrđivanju i prepoznavanju napretka koje su OS BiH ostvarile u izgradnji NATO kompatibilnih sposobnosti, te približavanju Oružanih snaga BiH NATO-u.

Komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general Walter T. Lord izrazio je zahvalnost na prijemu i korisnim informacijama koje su mu prezentovane tokom ovog susreta.

Info-brTP