Posjete

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Gary E.Huffman posjetio Centar za osnovnu obuku u Pazariću

14.11.2011

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Gary E.Huffman, 08.11.2011.godine posjetio je Centar za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u Pazariću.

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Gary E.Huffman, 08.11.2011.godine posjetio je Centar za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u Pazariću.
Nakon informativnog brifinga o mjestu i ulozi Centra za osnovnu obuku u okviru Komande za obuku i doktrinu i načinu ralizacije obuke u istom, brigadni general Gary E.Huffman, prisustvovao je realizaciji srednjeg testa tjelesne spremnosti X klase kandidata na osnovnoj obuci vojnika u Centru za osnovnu obuku.
Posebno interesovanje je iskazano za realizaciju osnovne obuke u terenskim uslovima na lokalnom području obuke Pazarić.
Domaćin posjete komandanta NATO štaba u Sarajevu brigadnog generala Gary E.Huffmana Centru za osnovnu obuku bio je komandant Centra za osnovnu obuku pukovnik Samir Nukić, a istoj je prisustvovao i komandant Komande za obuku i doktrinu brigadir Robert Sušac.

Info: KOiD