Posjete

Pukovnik Robert Tomlinson posjetio Komandu 6. pješadijske brigade OS BiH

2.2.2012

Komandant 6. pješadijske brigade u kasarni „Kozara“ u Banja Luci brigadni general Stamenko Novaković primio je u posjetu 01.02.2012. godine vojnog atašea Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH pukovnika Roberta Tomlinsona.

Komandant 6. pješadijske brigade u kasarni „Kozara“ u Banja Luci brigadni general Stamenko Novaković primio je u posjetu 01.02.2012. godine vojnog atašea Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH pukovnika Roberta Tomlinsona.

Pukovnik Tomlinson posjetio je Komandu 6. pješadijske brigade u okviru posjete lokacijama Oružanih snaga BiH i upoznavanjem sa specifičnostima pojedinih jedinica, njihovim trenutnim aktivnostima i planovima. Tokom susreta posebno se interesovao za stanje personala u OS BiH i potrebama školovanja mladih pripadnika OS BiH.

General Novaković je prezentovao trenutno stanje i aktivnosti 6. pbr, te upoznao gosta sa mogućnostima i planovima ove jedinice u narednom periodu.

Između ostalog, razgovarano je i o angažmanu pripadnika Oružanih snaga u misiji ISAF u Afganistanu. Zajednički je ocjenjeno kako pripadnici OS BiH izvršavaju svoje obaveze u misijama profesionalno i na visokom nivou, te postižu odlične rezultate u obavljanju zadataka.

Info – 6.pbr