Posjete

Ekspertni tim Oružanih snaga Kraljevine Danske u posjeti 5.pbr

22.2.2012

Ekspertni tim Oružanih snaga Kraljevine Danske, kojeg predvodi brigadni general Michael A. Lollesgaard sa svojim saradnicima, u pratnji starješina ZŠ i komandanta OK OS BiH generala Ivice Jerkića i njegovih zamjenika - nalazi se u posjeti 5.pbr OS BiH.

Ekspertni tim Oružanih snaga Kraljevine Danske, kojeg predvodi brigadni general Michael A. Lollesgaard sa svojim saradnicima, u pratnji starješina ZŠ i komandanta OK OS BiH generala Ivice Jerkića i njegovih zamjenika - nalazi se u posjeti 5.pbr OS BiH.

Boravak ekspertnog tima Kraljevine Danske planiran je kao dvodnevna posjeta (22. i 23. februara), dok je Komandant OK sa svojim zamjenicima boravio u posjeti 5.pbr 22. 02. 2012. godine.

U skladu sa protokolom aktivnosti, visoke delegacije је prihvatio komandant 5.pbr, general Senad Mašović sa saradnicima. Prvog dana posjete, general Mašović je goste upoznao sa aktuelnostima u Brigadi pri čemu je naglasio da su težišne aktivnosti na procesu obuke jedinica, a posebno onog aspekta koji se odnosi na operacije podrške miru. Nakon toga, na posebno uređenom poligonu u VB „Aerodrom Dubrave“, uslijedila je aktivnost eksternog ocjenjivanja jedinice 5.pbr. Ocjenjivanje je realizirano praktičnim izvođenjem vježbe. Potrebno je naglasiti da su posmatrači, tj. ocjenjivači vježbe bili u potpunosti zadovoljni prikazanim aktivnostima i uređenim poligonom.

Dvodnevna posjeta delegacije predvođene brigadnim generalom Michaelom A. Lollesgaardom, u pratnji timova starješina ZŠ i OK, bit će nastavljena i 23. februara kada je planirarano prisustvo, praćenje i ocjenjivanje bojevog gađanja na strelištu Paša Bunar u Tuzli.
Nakon ocjene gađanja i analize posjete, planirano je okončanje dvodnevnog boravka delegacija Komandi 5. pbr OS BiH.

Info - 5.pbr