Posjete

Posjeta Načelnika štaba Glavne komande EUFOR-a deminerskom bataljonu

4.4.2012

Načelnik štaba GK EUFOR-a, brigadni general Ernő Péter Siposs, sa svojim pomoćnicima posjetio je 03.04.2012. godine deminerski bataljon u kasarni „Admir Ljubuškić – Šutak“ – Bugojno.

Načelnik štaba GK EUFOR-a, brigadni general Ernő Péter Siposs, sa svojim pomoćnicima posjetio je 03.04.2012. godine deminerski bataljon u kasarni „Admir Ljubuškić – Šutak“ – Bugojno.

Generala Sipossa i njegove pomoćnike primio je komandant deminerskog bataljona, pukovnik Dževad Zenunović, i putem brifinga upoznao ih sa trenutnim aktivnostima deminerskog bataljona, aktivnostima ove jedinice u periodu 2007-2011. godina, kao i planiranim aktivnostima deminerskih operacija u 2012. godini.

Kroz informativni brifing delegacija EUFOR-a je upoznata i sa realizacijom oko uništenja nestabilne municije, od strane čete za NUS deminerskog bataljona, metodom otvorene detonacije kao i aktivnostima i postignutim rezultatima u obuci personala deminerskog bataljona.

U otvorenoj diskusiji nakon prezentacije informativnog brifinga general Siposs se je interesovao za bitne prepreke sa kojima se susreće ova jedinica kada je u pitanju početak realizacije aktivnosti deminiranja u 2012. godini kao i mogućnost za njihovo otklanjanje.

Na kraju posjete Načelnik štaba GK EUFOR-a brigadni general Ernő Péter Siposs se je zahvalio na prijemu i prezentiranom stanju oko aktivnosti i stanja u ovoj jedinici, što je i bio cilj njegove posjete, te istakao da će se EUFOR u narednom periodu više angažovati i pružati podršku oko realizacije deminerskih aktivnosti, te najavio njegovu skoru posjetu nekim od deminerskih radilišta u Bosni i Hercegovini.

Info-brTP