Posjete

Savjetnik za razvoj snaga NATO-a posjetio 5. pješadijsku brigadu OS BiH

11.4.2012

U okviru planskih aktivnosti obilaska lokacija OS BiH od strane NATO-a, 10. aprila 2012. godine, na lokaciji VB "Aerodrom Dubrave" boravio je savjetnik za razvoj snaga NATO-a major Peter Horvath. Cilj posjete bio je utvrđivanje i prepoznavanje napretka koje su OS BiH ostvarile u izgradnji NATO kompatibilnih sposobnosti.

U okviru planskih aktivnosti obilaska lokacija OS BiH od strane NATO-a, 10. aprila 2012. godine, na lokaciji VB "Aerodrom Dubrave" boravio je savjetnik za razvoj snaga NATO-a major Peter Horvath. Cilj posjete bio je utvrđivanje i prepoznavanje napretka koje su OS BiH ostvarile u izgradnji NATO kompatibilnih sposobnosti.

Nakon prijema kod komandanta 5. pješadijske brigade, brigadnog generala Senada Mašovića, u informativnom brifingu, pukovnik Dragan Marić upoznao je majora Horvatha sa organizacijskom strukturom, aktivnostima u obuci, logističkom i transportnom podrškom 5. pješadijske brigade OS BiH.

Savjetnik Peter Horvath zahvalio se pukovniku Mariću na izdvojenom vremenu i pruženim informacijama vezanim za aktivnosti 5. pbr, te je u pratnji majora Miroslava Baljaka obišao lokaciju VB "Aerodrom Dubrave".

Info - 5.pbr