Posjete

Posjeta Komandanta EUFOR-a Inžinjerijskom bataljonu

23.4.2012

U Inžinjerijskom bataljonu Brigade taktičke podrške, 19.04.2012. godine, boravio je komandant EUFOR-a general-major Robert Briger u pratnji pukovnika Unsala i potpukovnika Drota.

U Inžinjerijskom bataljonu Brigade taktičke podrške, 19.04.2012. godine, boravio je komandant EUFOR-a general-major Robert Briger u pratnji pukovnika Unsala i potpukovnika Drota.

Prihvat tima EUFOR-a u Komandi inžinjerijskog bataljona izvršio je zamjenik komandanta OK OS BiH brigadni general Mirko Tepšić. Nakon izražene dobrodošlice, komandant inžinjerijskog bataljona pukovnik Dragoljub Čubrilović održao je informativni brifing o stanju, zadacima i problemima u jedinici. Informativnom brifingu je prisusutvovao i ključni personal Komande inžinjerijskog bataljona. Nakon brifinga general Tepšić govorio je o specifičnosti jedinice. Tom prilikom je istakao da je Inžinjerijski bataljon jedna od ključnih jedinica u sistemu OS BiH i u mnogome je doprinijela uspješnom funkcionisanju cjelokupnih OS BiH, a poseban učinak je imala kod civilnog stanovništva prilikom sanacija puteva, čišćenja riječnih korita, te pomoći civilnom stanovništvu prilikom poplava i zimskih nepogoda.

Na kraju, general-major Briger je izrazio zahvalnost na sveobuhvatnom predstavljanju jedinice i kazao da će sa svoje strane učiniti sve da pomogne pri savladavanju ispoljenih problema. General-major Robert Briger je govorio i o značaju obuke, a ovog pitanja se dotakao i pukovnik Unsal koji je pojasnio novi metod izvođenja obuke koji bi se trebao početi primjenjivati od 1. maja u 6.pbr. Planirano je da starješine iz MTT-a budu pridodate komandama brigada i sa te pozicije bi mentorisali izvođenju obuke od strane naših certificiranih oficira i podoficira.

Brifing je završen uz prigodnu razmjenu poklona, nakon čega je izvršen obilazak kasarne.

Info-brTP