Posjete

Informativni brifing za vojno-diplomatske predstavnike akreditirane u BiH

12.6.2013

Na lokaciji kasarne “Vojvoda Radomir Putnik” u Doboju, Komanda KP OS BiH je realizovala informativni brifing za predstavnike vojno-diplomatskog kora akreditovane u BiH. Ova aktivnost je planska i realizuje se svake godine sa ciljem prezentovanja aktivnosti KP OS BiH na realizaciji težišnih zadataka u proteklom periodu te planiranim aktivnostima u narednom periodu.

Domaćin ove aktivnosti bio je Zamjenik komandanta za resurse brigadir Gojko Knežević koji je u uvodnom dijelu realizovao brifing, te iznio plan realizacije ove aktivnosti koja je uključivala i obilazak LOGFAS kabineta, potom i posjetu kasarni “3.maj” Doboj, tačnije Radionici RzOiU MiMES.

U toku obilaska LOGFAS kabineta goste je ukratko informisao sa namjenom iste pukovnik Heleg Ernes (S4 KL), dok je domaćin na lokaciji “3.maj” Doboj bio komandant pukovnik Savo Aničić. Tokom boravka u istoj, izvršen je i obilazak radionice RzOiU MiMES gdje su se gosti mogli upoznati sa procesom delaboracije i uništenja MiMES, te problematikom funkcionisanja radionice koja je kao tema dominirala tokom realizacije kompletne aktivnosti.

Za dobru organizaciju i pripremu uslova za realizaciju aktivnosti zahvala je pripala komandantu KL brigadiru Fahrudinu Agiću.

Tokom realizacije planirane aktivnosti uručeni su i prigodni pokloni za predstavnike VDK a od strane doajena VDK g.Murke brigadiru Kneževiću je uručen i poklon.  

Info: KP OS BiH 

4 FOTO GALERIJA