Posjete

Bilateralna posjeta delegacije BiH Rumuniji po pitanju zračne medicinske evakuacije

9.11.2015

Na osnovu plana bilateralne saradnje BiH i Rumunije za 2015. godinu delegacija OS BiH je posjetila komande i jedinice zrakoplovstva Rumunije koje su direktno uključene u planiranje i izvršenje zračne medicinske evakuacije – Air MEDEVAC, kao i civilne ustanove sa kojima se direktno sarađuje na realizaciji ovog programa, u gradu Bukureštu, 27-30.10.2015.godine.

Domaćin ove aktivnosti u Rumuniji je bio tim ljekara zrakoplovne medicine sa kolegama pilotima i inženjerima, koji je predvodio pukovnik Dr. Lupu, načelnik Odjeljenja zrakoplovne medicine u komandi zračnih snaga Rumunije.  Znatan dio članova rumunskog tima su bili u BiH prethodnih godina u timu zrakoplovne ekspertize, pa je ova aktivnost bila nastavak ostvarene saradnje u BiH, i njihove pomoći na unapređenju zrakoplovstva u BiH.

U delegaciji OS BiH koju je vodio brigadir Brane Janković (predsjedavajući koordinacijske grupe za zrakoplovstvo, bili su major Dr. Jelisaveta Kockar, kapetan Elvir Konak, zastavnik Mirsad Malkić  i civilno lice Marko Sarić (članovi radne grupe za zrakoplovne medicinu i zračnu medicinsku evakuaciju u kooordinacijskoj grupi za zrakoplovstvo. U ovoj aktivnosti su učestvovali i predstavnici međunarodnih organizacija u BiH koji su uključeni u poslove unapređenja zrakoplovsktva u OS BiH i kao članovi koordinacijske grupe za zrakoplovstvo, gospodin George Smith iz MO SAD, i pukovnik Fabio Linossi iz NATO savjetodavnog tima.

Ovom prilikom je predstavljen sistem hitne medicinske evakuacije koji pokriva cijelu u koji su uključene i vojne i civilne strukture, i međusobno se dopunjuju. Ovaj sistem je uspostavljen uz pomoć Evropske Unije i funkcionira oko 10 godina, a prije toga su glavni nosioci zračne medicinske evakuacije, i za civilne i vojne potrebe, bile zračne snage Rumunije.

Ova posjeta je otvorila mogućnost nastavka saradnje u oblasti zrakoplovstva, a naročito zračne medicinske evakuacije i zrakoplovne medicine, i praktični je nastavak pomoći koju pruža rumunski zrakoplovni tim u BiH kroz aktivnosti EUFOR-a.

info-ZŠ OS BiH

 

3 FOTO GALERIJA