Posjete

Posjeta vojnog atašea BiH u SAD-u Univerzitetu nacionalne odbrane SAD-a

24.4.2018

Na poziv viceadmirala Fritza Roeggea, predsjednika Univerziteta nacionalne odbrane (National Defence University), vojni ataše BiH u SAD-u pukovnik Zoran Batarilo posjetio je 19. aprila 2018. godine ovu instituciju u Fort McNairu.

Ovo je bila prilika da se brigadir Batarilo sastane sa diplomatama i međunarodnim partnerima, kao i sa polaznikom na Univerzitetu gospodinom Daliborom Miloševićem, pripadnikom SIPA-e, koji se nalazi na školovanju.

Imajući u vidu potrebu za stalnim educiranjem personala iz sigurnosno-odbrambenih službi BiH na prestižnom univerzitetu, ostvareni su značajni kontakti koji bi u narednom periodu mogli determinirati i nastavak saradnje sa MO BiH.


Info - VDP BiH u SAD-u