Sportske i rekreativne aktivnosti

Učešće ekipe OS BiH na 2. Svjetskom vojnom prvenstvu u zimskim sportovima

4.4.2013

Ekipa Oružanih snaga BiH u skijanju učestvovala je na 2. Svjetskom vojnom prvenstvu u zimskim sportovima, koje je održano od 25. do 29. 03. 2013. godine u Francuskoj.

Na ovom prvenstvu je učestvovalo 40 zemalja, sa oko 1000 takmičara. Ekipu OS BiH su sačinjavali: pukovnik Darko Bošnjak- trener, poručnik Bojan Čelik- takmičar, potporučnik Jasmin Dupovac - takmičar, potporučnik Zlatko Dupovac - takmičar, vojnik Narcis Hujić - takmičar i  vojnik Jasmin Selimović - takmičar. Šef misije BiH je bio brigadir Alija Kožljak, šef Delegacije BiH pri CISM.
Ekipa OS BiH se takmičila u La Kluzasu, gdje su održana takmičenja u veleslalomu i slalomu. Ostvareni su izvrsni rezultati, i to: 5. mjesto ekipno u veleslalomu, pri čemu je pojedinačno najbolji rezultat ostvario vojnik Narcis Hujić i 6. mjesto ekipno u slalomu, pri čemu je najbolji rezultat ostvario potporučnik Jasmin Dupovac.
Ekipa OS BiH je na ovaj način osvojila najbolji plasman od svih balkanskih država, i u veleslalomu i u slalomu.
Tokom ovih takmičenja, predstavnik BiH je pored predstavnika Austrije i Libanona, izabran u sastav apelacionog Žalbenog vijeća za pomenute discipline.
Na početku takmičenja je održana ceremonija otvaranja, kojoj je prisustvovalo 35000 gledalaca, uz prisustvo najviših civilnih i vojnih zvaničnika Francuske i CISM, uz direktan televizijski prijenos, kako ceremonije, tako i kompletnog prvenstva. Na marginama prvenstva, Delegacija BiH pri CISM je učestvovala na redovnom sastanku CISM-a.
Info: ZŠ OS BiH