Sportske i rekreativne aktivnosti

Svečano otvoreno Sportsko prvenstvo OS BiH

2.7.2013

Dana 01.07.2013.godine na lokaciji kasarne “Kozara” upriličena je ceremonija otvaranja Sportskog takmičenja OS BiH.

U skladu sa Kalendarom sportskih takmičenja OS BiH u 2013.godini ovo aktivnost će biti realizovana od 01-03.07.2013.godine na lokacijama kasarne “Kozara” (atletika) i poligonu “Manjača” (orijentaciono trčanje i streljaštvo).

Takmičenje je otvorio brigadir Radovan Ilić, v.d komandanta 6.pbr ujedno i komandant kasarne “Kozara”, koji je u svom obraćanju učesnicima Sportskog prvenstva poželio mnogo uspjeha i dobrih rezultata uz želju da ne bude povreda te naglasio značaj sportskih takmičenja u OS BiH kao i značaj fizičke spremnosti pripadnika OS BiH pri izvršenju dodijeljenih zadataka.

Nakon ceremonije svečanog otvorenja Sportskog takmičenja pristupilo se i takmičarskom dijelu gdje je po protokolu za 01.07.2013.godine planirano da se realizuje orijentaciono trčanje i pištolj na poligonu Manjača te trčanje na 400, skok u dalj i bacanje kugle na lokaciji kasarne “Kozara” u Banja Luci.  

Info- 6.pbr