Komanda za podrsku

Početak kursa njemačkog jezika

4.2.2015

U Centru za profesionalni razvoj KOiD na lokaciji kasarne “Rajlovac” u Rajlovcu 02. februara 2015. godine počeo je kurs njemačkog jezika.

Kurs će pohađati 12 polaznika iz OS BiH, a isti će se realizovati u periodu od 02.02. do 15.05.2015. godine. Uvodnim riječima polaznicima se obratio Voditelj kursa njemačkog jezika, major Elvir Huskanović koji je polaznike upoznao sa detaljima kursa. Ispred Komade KOiD polaznicima se obratio major Ismet Rizvo, te im zaželio uspjeh u učenju njemačkog jezika.

Info- KOiD