Komanda za podrsku

Seminar „Fizička obuka, važan aspekt u borbenoj obuci“

9.2.2015

Dana 05.02.2015. godine, u organizaciji Odjeljenja za obuku/KOiD i EAT EUFOR „Unapređenje KOiD-a“ u Travniku, održan je 4. seminar na temu „Fizička obuka, važan aspekt u borbenoj obuci“.

Pored pripadnika Odjeljenja za obuku/KOiD i EAT EUFOR, na seminaru su učestvovali i Načelnik štaba KOiD, pripadnici CPR i COO, kao i Glavni narednik KOiD. Cilj seminara je bio da se predstave načini organizacije i realizacije fizičke obuke u OS Španije i OS Austrije, te da se razmijene iskustva na datu temu. Ispred EAT EUFOR prezenteri su bili major Alfonso Dijeste Gonzalvo i kapetan Bartoš Šuber. Ovaj seminar je još jedan od niza aktivnosti koje EAT EUFOR i KOiD preduzimaju u cilju unaprijeđenja programa za obuku i predstavlja važan korak ka daljoj izgradnji i unaprijeđenju obuke u cijelini.

Info- KOiD