Komanda za podrsku

Osnovni kurs o municiji-teoretski dio

12.2.2015

Dana 11.02.2015. godine sa početkom u 10:00 sati obavljena je ceremonija otvaranja i početka „Osnovnog kursa o municiji–teoretski dio“, koji je planiran da se realizuje do 27.02.2015. godine.

Svečanoj ceremoniji, ispred KOiD-a, bili su prisutni načelnik odjeljenja za obuku KOiD-a, brigadir mr. Hašim Škrijelj i oficir za individualnu obuku KOiD, major Ismet Rizvo. U svom obraćanju, brigadir mr. Hašim Škriljelj polaznicima je ukazao na važnost kursa iz oblasti skladištenja, čuvanja i održavanja MiMES-a za OS BiH, kao i važnosti edukovanja polaznika kroz civilno-vojne obrazovne ustanove, a instruktorskom kadru zadatak da svoje znanje i iskustvo što kvalitetnije prenesu polaznicima kursa. Osnovni kurs o municiji-teoretski dio pohađa 13 (trinaest) polaznika od čega je 6 (šest) iz sastava jedinica OK OS BiH i 7 (sedam) polaznika iz sastava KP OS BiH. Kroz ovaj vid obuke iz oblasti skladištenja, čuvanja i održavanja MiMES-a od 2011. godine prošlo je ukupno 354 pripadnika OS BiH.
 
Info- KOiD