Komanda za podrsku

Sanitetska vježba „Medical Man 15“

20.8.2015

Sanitetska vježba „Medical Man 15“, na kojoj je učestvovala ojačana terenska bolnica drugog nivoa (Role 2E), sastavljena od multinacionalnih savezničkih snaga Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske sa 181 pripadnikom, održana je u periodu 15. od 19. juna u gradu Hradec Kraloveu, Republika Češka.

Vježba je izvedena kao test sposobnosti medicinskog osoblja savezničkih snaga za rad u zajedničkoj terenskoj bolnici i drugih medicinskih elemenata u okruženju s visokim biološkim rizikom za stanovništvo, uključujući i reakciju na curenja opasnih bioloških i hemijskih agenasa.  Ova terenska bolnica se sastoji iz različitih modula, koji se integrišu u odnosu na vrstu misije koje će bolnica obavljati. Ti moduli su: K4I, tim sanitetskih vozila za brze odgovore, primarna zdravstvena zaštita i hitna medicinska pomoć, hirurgija i sterilizacija, jedinica intenzivne njege (ICU), odjel sa bolesničkim krevetima, stomatologija, psihijatrija, laboratorijska dijagnostika (biohemijska, hematološka i mikrobiološka laboratorija), rendgen dijagnostika sa CT skenerom, apoteka i tim za brze intervencije u slučaju epidemija (RDOIT). Bolnici su pridodata i dva modula isturene aeromedicinske evakuacije i taktičke aeromedicinske evakuacije.

Na poziv Načelnika SnSl Vojske R. Češke, ocjenjivač vježbe bio je NATO Centar vještina vojne medicine iz Budimpešte sa svojim međunarodnim timom ocjenjivača. Bilo je prisutno 24 ocjenjivača iz osam NATO zemalja i po prvi put jedan ocjenjivač iz zemlje van NATO, tj. Bosne i Hercegovine. Bosnu i Hercegovinu je, kao ocjenjivač, predstavljao gospodin Marko Sarić. Gospodin Sarić je bio vođa tročlanog tima (pripadnici iz Danske i Holandije), koji je ocjenjivao module apoteke i laboratorijske dijagnostike.

S ciljem ocjenjivanja sanitetskih jedinica unutar NATO-a, razvijen je poseban alat za ocjenjivanje - MEDEVAL. Cilj MEDEVAL-a je da olakša i pruži okvir za nacionalne kontigente i da potvrdi vlastite medicinske sposobnosti i za medicinske evaluacije multinacionalnih medicinskih modula i jedinica koji su formirani za podršku NATO vođenim operacijama. Medicinska certifikacija sanitetskih jedinica je zvanično priznanje da je osoblje, modul, jedinica ili komponenta sposobna pružiti definisanu (deklarisanu) sposobnost. MEDEVAL se pokazao kao jedini mogući način ocjenjivanja sanitetskih jedinica u odnosu na do sada korišteni CREVAL, kojim su ocjenjivanji svi rodovi.

Info-KP

4 FOTO GALERIJA