Komanda za podrsku

Seminar u organizaciji OS SR Njemačke na temu „Oružane snage u demokratiji“

3.9.2015

U periodu od 31.08.-04.09.2015. godine u prostorijama za obuku Komande za podršku OS BiH, a u sklopu posjete Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH te planiranim aktivnostima iz okvira bilateralne saradnje između Bosne i Hercegovine i SR Njemačke održava se seminar na temu “Oružane snage u demokratiji”.

Predavači iz sastava MO i OS SR Njemačke, pukovnik Martin Gerster i major Florion Mauer svojim prezentacijama i izlaganjem za 20 pripadnika OS BiH koji su razmješteni u okviru Komandi i jedinica na lokaciji “Kozara” Banja Luka, osigurali su jedinstvenu priliku da upoznaju kompletan koncept unutrašnjeg vojnog vođenja u OS SR Njemačke, te kroz diskusiju i razmjenu iskustava sagledaju razlike u ustavno-pravnim okvirima organizacije i upravljanja oružanim snagama dviju zemalja. Također kroz svoja izlaganja prezentovali su osnovne smjernice za savremeni način informiranja, političke organizacije, sistema upravaljanja te precizno definirane saradnje civilnih i vojnih institucija u SR Njemačkoj, a koje bi mogle da posluže kao primjer za dalji razvoj i modernizaciju OS BiH.

Info- KP OS BiH