Komanda za podrsku

Ceremonije svečanih otvorenja jezičkih kurseva u OSJ CPR-a

8.9.2015

Centralna ceremonija svečanog otvaranja Kurseva engleskog jezika za klasu 15-II održana je 07.09.2015. godine u kasarni OS BiH „Rajlovac“ u Sarajevu. Ceremoniji otvaranja kurseva prisustvovali su predstavnici Komande obuke i doktrine OS BiH i Centra za profesionalni razvoj/KOiD.

Kursevi engleskog jezika svih nivoa za klasu 15-II bit će realizovani u periodu od 07.09. do 04.12.2015. godine na lokacijama centara za učenje engleskog jezika u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Čapljini.

Kursu engleskog jezika u klasi 15-II pristupilo je ukupno 124 polaznika iz sastava Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Polaznicima i prisutnim gostima se obratio Komandant CPR/KOiD pukovnik Mirsad Stabančić koji je istakao važnost edukacije iz engleskog jezika za uspješno izvršenje zadataka pripadnika MO BiH i OS BiH u Operacijama podrške miru i drugim aktivnostima međunarodne saradnje u oblasti odbrane i sigurnosti.

Potrebno je posebno naglasiti izuzetno značajnu ulogu instruktora u nastavnom procesu jer su to visokoobrazovani kadrovi koji su edukaciju i kvalifikacije stekli na renomiranim svjetskim ustanovama koje se bave edukacijom kadrova iz oblasti podučavanja engleskog jezika.

Početak kursa grčkog jezika Banja Luka - I. stepen

Kurs traje od 07.09. do 18.12.2015. godine, I. nivo, 11 polaznika. Nastavu realizuju instruktori grčkog jezika iz sastava OS BiH i predavač kojeg je angažovao Vojni Ataše R. Grčke. Polaznicima se obratio voditelj kursa major Stopić Zorinko.

Početak kursa njemačkog jezika Rajlovac – osnovni nivo

Dana 07.09.2015. godine u kasarni Rajlovac je započela realizacija Kursa njemačkog jezika- osnovni nivo.

Na kurs se javilo 13 polaznika (10 oficira i 3 podoficira).

Pored personala ONJJ otvaranju kursa su bili prisutni i major Ismet Rizvo iz KOiD-a i pukovnik Haris Gazić, voditelj OSJ koji su se s par riječi obratili polaznicima i zaželjeli im dobrodošlicu s nadom da će kurs uspješno privesti kraju.

Završetak kursa planiran je za 18.12.2015. godine.

Info- KOiD