Komanda za podrsku

Međunarodni forum korisnika JCATS sustava

6.5.2016

Komanda za podršku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je od 04.05. do 06.05.2014 godine bila domaćin i suorganizator 10. jubilarnog Međunarodnog foruma korisnika JCATS simulacijskog sistema.

Na osnovu broja prisutnih učesnika, ovaj Forum je do sada među najposjećenijim, posebno naglašavajući predstavnike Ambasade SAD-a u Sarajevu kao sponzora ovog Foruma, predstavnike proizvođača sistema JCATS - Lawrence Livermore Nacionalne Labaratorije iz SAD-a, predstavnike NATO JFTC, Zajedničkog štaba OS SAD-a, Američke komande za Evropu (EUCOM), predstavnike Hrvatske, Litvanije, Italije, Bugarske, Pakistana, Turske, Australije, Slovenije, Gruzije, Poljske, Omana, Estonije, Danske, Albanije te predstavnike komandi i jedinica OS BiH.

Na otvaranju Foruma, komandant Komande za podršku generalmajor Husein Tursunović iskoristio je priliku da se još jednom zahvali predstavnicima Vlade SAD na donaciji JCATS sistema tokom 2013.godine. “Oružane snage BiH su značajno unaprijedile ciljeve i zadatke obučavanja stavljanjem u operativnu upotrebu ovog sistema od 2014.godine. Novi simulacijski sistem je vrlo brzo usvojen jer OS BiH imaju značajno iskustvo u primjeni prethodnih simulacijskih sistema BBS i JANUS. On predstavlja značajan iskorak u planiranju tipova vježbi kako na nivo Bosne i Hercegovine tako i na međunarodnom planu,” naglasio je generalmajor Husein Tursunović, tokom svog uvodnog obraćanja.

Učesnici foruma su iskorisitli priliku da razmjene iskustva u primjeni JCATS simulacijskog sistema, odnosno primjenu novih rješenja ovog kompjuterskog simulacijskog sistema, Također, međunarodno vojno osoblje naglasilo je odličnu priliku za povezivanje, saradnju te oktrivanje novih mogućnosti na polju kursiranja i edukacije pripadnika oružanih snaga kao korisnika JCATS-a te pripadnika drugih institucija. 

Tokom održavanja foruma, osim predavanja i konsultativnih sastanaka, Komanda za podršku je osigurala posjetu Centaru za borbene simulacije,na lokaciji „Mika Bosnić“ Manjača, gdje su učesnici foruma imali uvid u praktični dio sagledavanja kompletnog instalacionog i programskog sistema simulacijskog centra OS BiH.

Krajnji cilj 10. Međunarodnog foruma korisnika JCAT-s sistema je da osigura već stečena iskustva komandi i jedinica OS BiH, te doprinos unapređenju rada simulacijskih centara u drugim državama i korisnicima, odnosno pomoć predstavnicima Labaratorije iz SAD-a u daljem razvoju simulacijskog sistema JCATS.

info-KP OS BiH

3 FOTO GALERIJA