Komanda za obuku i doktrinu

Radionica za instrukore engleskog jezika

3.2.2015

U organizaciji britanskog vijeća i Ambasade Kraljevine Holandije, dana 02. februara 2015. godine počela je radionica za instruktore engleskog jezika. Radionica će biti realizovana u hotelu „Pahuljica„ na Vlašiću u periodu od 02.02.- 06.02.2015. godine.

Učesnici radionice su vojni atašei Ambasada USA, UK i Kraljevine Holandije, zatim predstavnici MO i ZŠ OS BiH, instruktori engleskog jezika Vojske Republike Srbije (dvije žene) i instruktori engleskog jezika CPR/KOiD.


Info- KoiD