Komanda za obuku i doktrinu

Napredni kurs kondiciranja engleskog jezika

17.2.2015

Dana 16. februara 2015. godine u Centru za profesionalni razvoj na lokacijama Rajlovac, Banja Luka, Tuzla i Čapljina počeo je napredni kurs kondiciranja engleskog jezika.

Kurs će pohađati ukupno 75 polaznika iz OS BiH, a isti će se realizovati u periodu od 16.02. do 27.02.2015. godine.

Kurs je organizovan i bit će realizovan sa pripadnicima OS BiH koji su završili napredni kurs engleskog jezika, a cilj ovog kursa je obnavljanje, održavanje i sticanje novih znanja iz poznavanja engleskog jezika.

Info- KOiD