Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta Vojnog muftije i Glavnog imama OS BiH

27.2.2015

Vojni muftija Hadis ef. Pašalić i glavni imam u OS BiH, Nesib ef. Hadžić, boravili su u posjeti Komandi za obuku i doktrinu u kasarni „Travnik“ u Travniku, 26.02.2015. godine.

Ispred KOiD-a, bataljonski imam Ragib Nešust se kao domaćin obratio prisutnim, poželio im dobrodošlicu i kroz razgovor prisutne goste upoznao sa trenutnim i budućim aktivnostima u KOiD-u. Vojni muftija se prigodnim govorom obratio prisutnima s akcentom na tradiciju i običaje bošnjaka-muslimana u BiH.

Info- KOiD